Header exactzorg zorgdomeinen v2
Zorgdomeinen exactzorg

De juiste zorg

Exactzorg heeft ruime ervaring en een breed netwerk binnen ondergenoemde zorgdomeinen. Samen streven we naar hoogwaardige kwalitatieve zorg, afgestemd op individuele behoeften.

Plus exactzorg Tekengebied 1 kopie 2

GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)

Gedragsproblematiek
Het bieden van ondersteuning aan individuen die te maken hebben met diverse gedragsproblematieken en psychische uitdagingen.

Psychiatrie
Een domein dat gericht is op de behandeling en begeleiding van mensen met psychiatrische aandoeningen, waarbij we streven naar het bevorderen van mentale gezondheid en welzijn.

Verslavingszorg
Het verstrekken van zorg en ondersteuning aan individuen die te maken hebben met verslavingsproblematiek, met als doel herstel en een gezonde levensstijl.

Plus exactzorg Tekengebied 1 kopie 2

Gehandicaptenzorg

Een inclusieve benadering van zorg voor mensen met verschillende vormen van beperkingen, waarbij we streven naar maximale zelfstandigheid en levenskwaliteit.

Plus exactzorg Tekengebied 1 kopie 2

Ouderenzorg

Het bieden van empathische zorg aan senioren, met aandacht voor hun specifieke behoeften en het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving.

Plus exactzorg Tekengebied 1 kopie 2

Jeugdzorg

Gericht op het welzijn van kinderen en jongeren, waarbij we een veilige en stimulerende omgeving creëren om gezonde ontwikkeling te bevorderen.